Nově nabízíme pro děti 4-6 let zájmové kroužky. Neváhejte již s přihlášením, kroužky se budou konat při minimální kapacitě 5 dětí na jednom kroužku.