1. Dopravní prostředky kolem nás

  • poznáváme dopravní prostředky
  • třídíme dopravní prostředky, kam patří- kolej, voda, silnice, vzduch
  • učíme se barvy na semaforu
  • malujeme semafor na tričko
  • hrajeme si s přechodem pro chodce
  • vyrábíme dopravní prostředky

Básnička

Pokud svítí červená,
zastavit to znamená.
Oranžová připravit,
auta motor nažhavit.
A zelená barvička?
Jedou všechna autíčka.

2. Připravujeme se na adventní čas

  • co je to advent
  • kolik svíček je na adventním věnci
  • zdobíme Jáju
  • připravujeme se na příchod Mikuláše

Písnička

Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč.
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje.
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš přinesl nám zimní čas.